Villaförsäkring

Med villahemförsäkringen får du en kombination av en villaförsäkring och hemförsäkring. Den fungerar som en vanlig hemförsäkring, men gäller också för skador på själva huset och tomten det står på.

Hyr du din bostad ska du ha en hemförsäkring och om du bor i en bostadsrätt ska du ha en bostadsrättsförsäkring.

Hyresrättsförsäkring

Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät och ger ett brett ekonomiskt skydd när du hyr din bostad. Du behöver en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller om du tror att dina saker inte har så högt värde.

Äger du huset du bor i är det en villahemförsäkring du ska ha och om du bor i en bostadsrätt ska du ha en bostadsrättsförsäkring.

Bostadsrättsförsäkring

En hemförsäkring är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. Kombinerad med tilläggsförsäkringen för bostadsrätt får du ett brett ekonomiskt skydd som omfattar både bostaden och dina ägodelar. sHyr du din bostad behöver du bara en hemförsäkring.

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen ger din sommarstuga och andra typer av fritidshus ett brett skydd mot skador, olyckor och stölder så att du kan semestra i fred.

Gårdsförsäkring

Vår gårdsförsäkring är till för dig som har jordbruk eller hästverksamhet i mycket liten skala och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog, även utan att äga ekonomibyggnader.

Gårdsförsäkringen gäller inte för bostadshuset och ditt personliga lösöre. Till det behöver du en villahem-, fritidshus- eller hemförsäkring, som du kan komplettar din gårdsförsäkring med.

För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).