• Mån-tors: 09:00-15:00
 • 0600-100 16
 • Centralgatan 9, Ånge

Välkommen till Lokala Försäkringar!

Lokala Försäkringar bildades 1869. Ursprungligen omfattade verksamheten endast brandförsäkringar. Så småningom utökades verksamheten till att även omfatta stormförsäkringar. Sedan 1993 har bolaget bedrivet ”fullständig allmän egendomsförsäkring” med vissa undantag. Vi vänder oss till konsumenter, lantbrukare och småföretagare inom vårt koncessionsområde (det geografiska område där vi tecknar försäkringar). Vi har ett fullständigt försäkringssortiment för dig som bor i villa, fritidshus, lägenhet eller bostadsrätt. Är företagare, fastighetsägare, lantbrukare eller skogägare.

Vi vill ge försäkringstagarna trygghet och personlig service!

Ska du ut och resa?

Reseskyddet har du genom din hem- eller villahemförsäkring hos oss. Försäkringarna ger dig ett reseskydd som gäller de första 45 dagarna av varje resa, räknat från den dag du lämnade hemorten. Ska du vara borta längre än 45 dagar kan du förlänga din försäkring innan du reser. Om du skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall är vårt service kort bra att ha vid läkarbesök. Kontakta oss om du vill ha ett resekort eller använd hemsidans formulär och fyll i ditt försäkringsnummer, namn och adress och skriv själv ut resekortet.

Beställ även det Europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassans hemsida

Autogiro

Om Du betalar dina försäkringar via autogiro så dras försäkringspremien automatiskt från ditt konto, du slipper bevaka när betalningen ska göras och med månadsdragning så sprider du försäkringskostnaden jämt över året.

Vårt verksamhetsområde är hela Ånge och Bräcke kommuner.

Tänk efter före

Gå igenom allt som leder vatten

 • Kontrollera att skarvar och rörgenomgångar är täta i vägg- och golvbeklädnader. Rensa golvbrunn och avlopp vid tvättställ regelbundet (varje halvår). Kontrollera även att golvmattan vid golvbrunnen är hel och att det finns klämring i brunnen.
 • Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står och droppar (känn med handen). Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Diskmaskinen bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter.
 • Kontrollera regelbundet att värmepannan, värmeväxlaren eller elementen inte står och smygläcker, luftningsventilerna är särskilt viktiga.
 • Huvudkranen till vattensystemet bör alla i familjen känna till, var den finns och hur den fungerar.

Försvåra inbrott

 • Förse ytterdörrarna med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på ytterdörrarna.
 • Installera av oss godkänt inbrottsalarm.
 • Värdera, märk, fotografera eller videofilma värdeföremål. Anteckna tillverkningsnummer. Tänk på att både polisen och försäkringsbolagen har märkningssystem du kan nyttja.

Kontrollera de vanligaste ”brandkällorna”

 • Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier. En brandsläckare bör också finnas i alla hem.
 • Montera jordfelsbrytare som bryter strömmen om fel uppstår.
 • Installera fasta överspänningsskydd för el och tele.
 • Stäng alltid av tv:n med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen.
 • En eldstad och rökkanal som inte har använts på tre år ska kontrolleras innan den tas i bruk på nytt.

Ska du ut och resa?

 • Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor samt andra värdefulla föremål.
 • Förvara viktiga kvitton och intyg på säker plats, till exempel i bankfack.
 • Ordna alltid tillsyn av bostaden när du själv är bortrest.
 • Ta med dig resekortet när du ska ut och resa. Där hittar du all viktig info om din försäkring och viktiga telefonnummer.