• 0690-100 16
  • Centralgatan 9, Ånge
  • Mån-tors 09:00-15:00
  • Lunch 11:30-12:30

Integritetspolicy

Dina personuppgifter är trygga hos oss!

Vi på Lokala Försäkringar har lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL (Personuppgiftslagen). GDPR börjar gälla i hela EU under året, här i Sverige den 25 maj. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av de produkter och tjänster som du har eller vill ha. Exempelvis en försäkring. Med dina personuppgifter är det också möjligt för oss att förstå dina behov bättre för att kunna anpassa våra erbjudanden och råd till dig för ett tryggt försäkringsskydd.

Enligt den nya lagen har Lokala Försäkringar utsett ett dataskyddsombud som har ansvar för att se till att vi efterlever kraven som ställs på oss angående hantering av våra kunders personuppgifter.

Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi registrerar och hur de sedan hanteras så är du välkommen att kontakta oss på kontoret, telefon 0690-100 16 eller kontakta vårt dataskyddsombud Margareta Frölén 070-453 53 43.

Vilka rättigheter du har över dina data

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att din data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Notera att det dock kan finnas legala skyldigheter för Lokala Försäkringar som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträtt lagstiftning.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För att du skall kunna kontakta oss via formuläret på vår hemsida behöver vi ditt namn, telefonnummer och e-post. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna svara på meddelandet och kontakta dig vid behov.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi samlar in anonyma uppgifter om besökare på vår hemsida för analys. Med anonyma uppgifter, avses uppgifter som inte kan spåras tillbaka till en användare eller en person. Syftet med detta är att samla in statistik som kan användas för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Exempel på denna typ av data är: antalet besökare på webbplatsen, hur denna används, hur länge besöket varar, var användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Vi samlar också in sökord som används av sökmotorerna på webbplatsen. Detta görs endast för att förbättra sökträffar och kundupplevelsen, och det samlas inte in information som kan spåras tillbaka till användaren.

Vart vi skickar dina uppgifter

Servern som Lokalaforsakringar.se använder tillhandahålls av Miss Hosting och finns placerad i Stockholm. Läs deras integritetspolicy här.

Hur vi skyddar din information

Vi använder ett SSL-certifikat på hemsidan. SSL (Secure Sockets Layer) är den standard av säkerhetsteknologi som används för upprättande av en krypterad länk mellan en webbserver och en webbläsare. SSL ser till att all data som skickas mellan en webbserver och webbläsare förblir privat och krypterad.

ÅB Lokala Försäkringar Ömsesidigt Försäkringsbolag
589201-8929
Centralgatan 9
841 33 Ånge

Dina personuppgifter är trygga hos oss!