Om oss

Lokala Försäkringar är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av försäkringstagarna. 

Bolaget bildades 1869. Ursprungligen omfattade verksamheten endast av brandförsäkringar. Så småningom utökades verksamheten till att även omfatta stormförsäkringar. Sedan 1992 har bolaget bedrivit ”fullständig allmän egendomsförsäkring” med vissa undantag. 

Vi tecknar försäkringar inom Ånge och Bräcke kommuner.

Försäkringsbolaget sköts av en styrelse som är vald av försäkringstagarna. Styrelsen har tillsatt verkställande ledamot, Annika Hansson, som är anställd för att sköta verksamheten. 

Styrelse: Clemens Lindberg, Ordförande.

Åke Dahlqvist, Svante Yring, Hans Månthén, Sven-Olof Jonsson, Kristina Ottosson.

Bolaget är registrerat i Bolagsverket och vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vi samarbetar med och är återförsäkrade i Länsförsäkringar Västernorrland, (org nr 588000-3842, säte Härnösand). För delar av försäkringar kan därför Länsförsäkringar Västernorrland vara försäkringsgivare.

Besök oss gärna på kontoret på Centralgatan 9 i Ånge.

Dina personuppgifter är trygga hos oss!