Bolagsstämma måndag 30 maj kl. 18:00 vid Melanders Parteboda (föranmälan senast 23 maj)

Bolagsstämma måndag 30 maj kl. 18:00 vid Melanders Parteboda (föranmälan senast 23 maj)​

Lokala Försäkringar logotyp transparant.

Under Juli och Augusti har kontoret begränsad öppettid. Akuta ärenden, tidsbokning eller försäkringsbehov. Ring 0690-100 16 och lämna ett meddelande så ringer jag upp.

Om oss

Lokala Försäkringar är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av försäkringstagarna. 

Bolaget bildades 1869. Ursprungligen omfattade verksamheten endast av brandförsäkringar. Så småningom utökades verksamheten till att även omfatta stormförsäkringar. Sedan 1992 har bolaget bedrivit ”fullständig allmän egendomsförsäkring” med vissa undantag. 

Vi tecknar försäkringar inom Ånge kommun.

Försäkringsbolaget sköts av en styrelse som är vald av försäkringstagarna. Styrelsen har tillsatt Annika Hansson, som VD och är anställd för att sköta verksamheten. 

Styrelse: Clemens Lindberg, Ordförande.

Åke Dahlqvist, Svante Yring, Hans Månthén, Sven-Olof Jonsson, Kristina Ottosson.

Bolaget är registrerat i Bolagsverket och vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vi samarbetar med och är återförsäkrade i Länsförsäkringar Västernorrland, (org nr 588000-3842, säte Härnösand). För delar av försäkringar kan därför Länsförsäkringar Västernorrland vara försäkringsgivare.

Välkommen att besöka kontoret på Centralgatan 9 i Ånge.

Dina personuppgifter är trygga hos oss!