• 0690-100 16
  • Centralgatan 9, Ånge
  • Mån-tors 09:00-15:00
  • Lunch 11:30-12:30

Försäkringar

Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät och ger ett brett ekonomiskt skydd när du hyr din bostad.

Äger du huset du bor i är det en villahemförsäkring du ska ha.

VillaHemförsäkring

Med villahemförsäkringen får du en kombination av en villaförsäkring och hemförsäkring. Den fungerar som en vanlig hemförsäkring, men gäller också för skador på själva huset och tomten det står på.

Fritidshusförsäkringen ger din sommarstuga och andra typer av fritidshus ett brett skydd mot skador, olyckor och stölder.

Vår gårdsförsäkring är till för dig som har jordbruk eller hästverksamhet i mycket liten skala och för dig som bedriver skogsbruk i egen skog, även utan att äga ekonomibyggnader.

Gårdsförsäkringen gäller inte för bostadshuset och ditt personliga lösöre. Till det behöver du en villahem-, fritidshus- eller hemförsäkring, som du kan komplettera din gårdsförsäkring med.

Vår lantbruksförsäkring är en paketlösning för ditt lantbruksföretag och ger ett grundskydd som täcker en stor del av försäkringsbehovet.

Med våra tilläggsförsäkringar för skog kan du försäkra skogen för olika omfattningar.

SkogsBas försäkrar du dig mot brand.

SkogsMer försäkrar du dig mot brand, storm- och snöbrottsskador.

  • Allrisk för lösegendom
  • Hobbyverksamhet
  • Samlingar, smycken och armbandsur
  • Reseskydd
  • Bostadsrättstillägg

Fullständiga villkor finns att hämta på vårt kontor eller kontakta oss så skickar vi dem till dig.

Skadedjursförsäkring ingår i Villaförsäkring och Fritidshusförsäkring.

För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).