• 0690-100 16
 • Centralgatan 9, Ånge
 • Mån-tors 09:00-15:00
 • Lunch 11:30-12:30

Skador

Så här tar vi hand om din skadeanmälan.

 1. Du anmäler din skada.
  • Fyll i blanketten som gäller det din anmälan och skicka den till oss.
 2. Vi behandlar din skadeanmälan.
  • När vi har fått all information om din skada kontrollerar vi att försäkring finns och att den gäller för dig, den skadade egendomen och skadehändelsen.
 3. Du får besked.
  • Vi fattar ett beslut och ger dig ett besked om och vilken ersättning du ska få enligt försäkringsvillkoren.

Har du frågor om ditt ärende, tveka inte att ringa eller skicka ett e-post meddelande. Bolaget tillämpar Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. 

Blanketter

Skadereglering görs lokalt.

För att kunna läsa vårt försäkringsvillkor så behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).